Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – co dalej

Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. rodzice mogli skorzystać z tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Sytuacja byłaby jasna, gdyby 20 marca 2020 r. nie ogłoszono stanu epidemii, a w związku z tym nie przedłużono okresu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół do 10 kwietnia 2020 r.

Rząd oczywiście zapowiada przedłużenie okresu trwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jednak na dzień dzisiejszy nie pojawiły się jeszcze żadne przepisy w tym przedmiocie. W związku z tym sytuacja rodziców w tym zakresie jest niejasna. Co mogą zrobić w takiej sytuacji?

W ocenie ZUS-u rodzice mają aktualnie dwie możliwości:

  1. złożyć oświadczenia do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki. Oświadczenie stanowi wniosek o wypłatę zasiłku na dalszy okres czasu po 25 marca 2020 r. Co zrobi ZUS z takim wnioskiem? Rozpatrzy go dopiero po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, a więc jego status jest niepewny.
  2. druga opcja to wystąpienie o zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych, w którym rodzicom dziecka w wieku do lat 8, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie ZUS-u:

Jaką decyzję w tej sytuacji podjąć? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Przepisy ogólne obowiązują bez względu na to czy Rząd wprowadzi nowe regulacje, czy też nie. Limit 60 dni jest dość duży natomiast w sytuacji, którą mamy obecnie i faktu, że zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych, jak i dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacane są w tym samym wymiarze, ZUS nie powinien mieć wątpliwości, że jego wypłata jest zasadna. Decyzję muszą jednak podjąć rodzice.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, co do której aktualnie, ani ZUS, ani Rząd nie sprecyzowali jeszcze stanowiska. Mianowicie chodzi o sytuację, w której rodzic w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. nie skorzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Czy może z niego w takim razie skorzystać po raz pierwszy w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Kwestia dodatkowego zasiłku opiekuńczego uregulowana jest w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Według przepisów przywołanej ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19.

W ustawie nie określono żadnego terminu obowiązywania zasiłku, wskazano jedynie, że udzielany jest na okres nie dłuższy niż 14 dni. Tym samym wydaje się, że rodzic, który nie skorzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., może z niego skorzystać po raz pierwszy w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., gdyż powód zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli lub szkoły pozostał ten sam – COVID-19.