Łatwiej pozbyć się koronawirusa niż odwołać wycieczkę

Gdy epidemia koronawirusa psuje plany wakacyjne nie pozostajemy bez szans. Możemy odwołać wyjazd i odzyskać pieniądze. Podobnie gdy wyjazd zostanie odwołany z powodu epidemii przez organizatora.
Paweł Kowalski Administrator

Prawo umów, prawo spółek, cywilne, pracy, administracyjne, autorskie, medyczne.

W wolnych chwilach kitesurfing, bachata, boks.

follow me

Epidemia koronawirusa rozszalała się na dobre w wielu krajach. Część zamknęła granicę, pozwalając na wjazd jedynie dla własnych obywateli, a obywatele innych państw mogą jedynie wyjechać wracając do swojego kraju. Na granicach panują korki i dramatyczne sceny. Każdy kto jeszcze nie wyjechał myśli nad odwołaniem swoich planów wyjazdowych i… No właśnie odzyskaniu pieniędzy od biura podróży.

Wpierw musimy ustalić, czy nasza wycieczka jest imprezą turystyczną, czy jakąś inną usługą. Jeżeli mamy umowę, taka informacja może znajdować się w umowie. W innym wypadku musimy ustalić to na własną rękę albo zwrócić się o pomoc do prawnika lub rzecznika praw konsumentów.

Odstąpienie od umowy turystycznej

Osoba, która ma wykupiony wyjazd, wycieczkę może odstąpić od umowy imprezy turystycznej przed wyjazdem bez ponoszenia dodatkowych opłat jeżeli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Te nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności muszą występować w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie.

Znaczący wpływ na realizację to sytuacje, gdy nie można na miejscu odbyć całej wycieczki albo jej sporej części. Na przykład jest zakaz zgromadzeń z powodu epidemii, zakaz podróżowania autobusami powyżej jakiejś liczby osób, zamknięte są muzea, czy inne obiekty z których mieliśmy korzystać podczas wycieczki, czy chociażby ograniczenia w poruszaniu się jakie aktualnie obowiązują w Polsce.

Znaczny wpływ na przewóz dotyczy transportu na miejsce, a więc odwołania lotów, zamknięcie granic kraju docelowego albo krajów, przez które mieliśmy jechać, obowiązek odbycia kwarantanny.

Można w takim przypadku żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Odwołanie imprezy turystycznej z powodu koronawirusa

Organizator wycieczki, wyjazdu może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia w dwóch przypadkach. Jeżeli osoby, które wykupiły wycieczkę zrezygnują z wycieczki i liczba rezygnacji będzie odpowiednio duża oraz gdy Organizator nie może zrealizować z wycieczki z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

W takich wypadkach organizator zwraca wszystkie wpłacone pieniądze.

Odwołanie imprezy turystycznej przez organizatora z powodu rezygnacji osób, które wykupiły wycieczkę.

Jeżeli Organizator przewidział w umowie, że ma prawo odwołać wycieczkę, jeżeli liczba chętnych będzie mniejsza niż X osób, może odwołać wycieczkę o ile dodatkowo powiadomi osoby biorące udział o odwołaniu w terminie:

  • 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki, wyjazdu trwającej ponad 6 dni,
  • 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, wyjazdu trwającej 2-6 dni,
  • 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki, wyjazdu trwającej krócej niż 2 dni.

Odwołanie imprezy turystycznej przez organizatora z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności

Jeżeli zrealizowanie wycieczki jest niemożliwe z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (mowa o takich samych okolicznościach jak uprawniające do odstąpienia od umowy) organizator może odwołać wycieczkę. Dodatkowo organizator ma obowiązek:

  • powiadomić osoby, które wykupiły imprezę turystyczną,
  • zwrócić Klientom wszystkie wpłacone pieniądze.

Tarcza antykryzysowa -odwołanie imprezy turystycznej

Przepisy ustawy zwanej potocznie “tarcza antykryzysowa”, w przypadku odstąpienia od umowy albo odwołania imprezy przez organizatora, wprowadziły termin zwrotu wpłaconych pieniędzy na 180 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki

Zamiast zwrotu pieniędzy możemy zgodzić się na otrzymanie vouchera na przyszłe imprezy turystyczne organizatora. Więcej o zmianach jakie prowadza tarcza antykryzysowa do rezygnacji z imprezy turystycznej możecie przeczytać w naszym wpisie na ten temat tutaj.

Odwołanie imprezy turystycznej zaplanowanej później albo na terenie na którym nie ogłoszono epidemii

Odległe terminy wycieczek i wyjazdów oraz lokalizacja na terenach gdzie nie ma oficjalnie stanu epidemii nie da jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Nie wiadomo przecież jak będzie się rozwijać sytuacja w przyszłości.

W takich niepewnych sytuacjach, najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika lub rzecznika praw konsumenckich, który pomoże w ocenie sytuacji.

Jeżeli odstąpimy od takiej umowy, a organizator nie odda nam pieniędzy, musimy wystąpić do Sądu, który oceni kto miał rację. Dodatkowo, w razie przegrania procesu poniesiemy koszty postępowania.

Zmiana
warunków wycieczki, zamiast odstąpienia od umowy

Warto
skontaktować się z organizatorem wycieczki i ustalić, czy
proponuje on jakieś inne formy rozwiązania problemu z naszą
wycieczką. Zaletą uzgodnienia z organizatorem zmiany wycieczki,
terminu, lokalizacji itd. jest przede wszystkim to, że wiemy na czym
stoimy. Uzgadniamy wszystkie nowe warunki, podpisujemy zmianę umowy
i nie musimy w nerwach czekać, aż Sąd rozstrzygnie kto ma racje, a
co ważniejsze, czy odzyskamy pieniądze.

Paweł Kowalski
Paweł Kowalski

Prawo umów, prawo spólek, cywilne, pracy, administracyjne, autorskie, medyczne. W wolnych chwilach kitesurfing, bachata, boks.

Artykuły: 6