Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Paweł Kowalski Administrator

Prawo umów, prawo spółek, cywilne, pracy, administracyjne, autorskie, medyczne.

W wolnych chwilach kitesurfing, bachata, boks.

follow me

Umowa o pracę na czas określony z założenia nie ma charakteru stałego tak jak umowa na czas nieokreślony. Pracodawca łatwiej może ją też wypowiedzieć. Na temat wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pisałem we wcześniejszym wpisie.

Wspólnym elementem jest termin na odwołanie się od takiego wypowiedzenia. Wynosi on dokładnie 21 dni od otrzymania wypowiedzenia, dlatego warto w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest zapisać sobie datę, w której się je otrzymało aby wiedzieć ile ma się czasu na ew. reakcję. Odwołanie wnosi się do Sądu.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej. W odróżnieniu od umowy o pracę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie musi zawierać uzasadnienia przyczyn wypowiedzenia, choć pracodawca może takie uzasadnienie zawrzeć.

Możliwe żądania pracownika, przywrócenie do pracy, odszkodowanie

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony narusza przepisy kodeksu pracy, Pracownik może skierować sprawę do Sądu pracy przeciwko Pracodawcy i domagać się:

 1. stwierdzenia bezskuteczności wypowiedzenia tj. ustalenia, że wypowiedzenie nie wywołało skutków – w konsekwencji pracownik wraca do pracy,
 2. odszkodowania.

Bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony- przywrócenie do pracy

Gdy domagamy się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i Sąd się z nami zgadza może zakończyć sprawę w następujące sposoby:

 • Jeżeli pracownik nadal pracuje (nie upłynął okres wypowiedzenia) Sąd ustala, że wypowiedzenie nie wywołuje żadnych skutków i pracownik nadal pracuje, a za cały okres przysługuje mu wynagrodzenie, tak jakby nigdy nie otrzymał wypowiedzenia.
 • Jeżeli pracownik już nie pracuje, Sąd nakazuje pracodawcy przywrócić pracownika do pracy oraz dodatkowo za okres od zakończenia umowy do przywrócenia przyznaje mu wynagrodzenie jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc.
 • Jeżeli z jakichś przyczyn przywrócenie jest niemożliwe, Sąd zamiast tego orzeka odszkodowanie.

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wysokość odszkodowania wynosi równowartość wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Kiedy można zaskarżyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony można zaskarżyć do sądu jedynie jeżeli jest niezgodne z prawem. Niezgodność z prawem może dotyczyć wielu warunków jakie musi spełnić pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas określony. Takimi warunkami są między innymi:

 • niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy o pracę,
 • brak konsultacji ze związkami zawodowymi,
 • wypowiedzenie umowy osobie chronionej np. kobiecie w ciąży, osobie która osiągnęła wiek przedemerytalny,
 • wypowiedzenie umowy o pracę osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim,
 • wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie,
 • inne.

W razie wątpliwości, czy wypowiedzenie narusza przepisy prawa pracy, warto skorzystać z porady prawnika.

Możesz zwrócić się o pomoc do autora artykułu tutaj.