Adw. Agnieszka Kostrzewska
adwokat
Agnieszka Kostrzewska

Adwokat. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka studiów prawniczych stopnia II (magisterskich) i III (doktoranckich) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Legitymuje się tytułem magistra prawa uzyskanym w 2007 roku i świadectwem ukończenia studiów doktoranckich wydanym w roku 2011. 

więcej o adw. Agnieszce Kostrzewskiej

adwokat Tomasz Pieniężny
adwokat
Tomasz Pieniężny

Absolwent jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

więcej o adw. Tomaszu Pieniężnym

Urodził się i wychował w Szczecinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie odbył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

więcej o r.pr. Paweł Kowalski

Radca Prawny Paweł Kowalski
Radca Prawny Paweł Kowalski