adwokat Tomasz Pieniężny

Absolwent jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Specjalizacje:
– Prawo Karne Gospodarcze 
– Prawo Rzeczowe 
– Prawo Ubezpieczeniowe 
– Umowy i Kontrakty
– Prawo Spółdzielcze 
– Windykacja

 Już w trakcie nauki zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe, odbywając praktykę w Sądzie Rejonowym w Szczecinie oraz współpracując w latach 2006-2008 r. z kancelarią adwokacką adw. Agaty Celmer oraz Aleksandra Celmera w Poznaniu. Brał aktywny udział w pracach Koła Nauk Penalnych „Iure et facto”.W latach 2008-2013 pracował jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, publikowanych m.in. w prestiżowych czasopismach „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” oraz „Prokuratura i Prawo”. 

W latach 2009-2012 odbył aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adw. Zbigniewa Wierzbińskiego, którą zakończył składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od grudnia 2012 r. wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Szczecinie. W czerwcu 2016 r. został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej do pełnienia funkcji Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej. 

W swojej dotychczasowej praktyce świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży obrotu i zarządzania nieruchomościami, spółdzielniom mieszkaniowym oraz operatorom telekomunikacyjnym. Klientom indywidualnym pomaga w skutecznym dochodzeniu wierzytelności, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego oraz w sporach na tle umów ubezpieczenia, w tym roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych. W ostatnim okresie reprezentuje także kredytobiorców w sporach z bankami na tle umów o kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej. Z racji zainteresowań naukowych i posiadanego doświadczenia, świadczy także usługi w zakresie obrony w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego. Pomaga również osobom i podmiotom pokrzywdzonym wskutek przestępstwa, reprezentując ich interesy w całym toku postępowania karnego.